Zemplínska váza 2018

Fotogaléria Zemplínska Váza 2018


Pohybová príprava pre deti 3 – 6 ročné.

Všeobecná rytmicko-pohybová príprava so zameraním na spoločenský tanec. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku.