- Pohybová príprava pre deti 3 – 6 ročné.

Všeobecná rytmicko-pohybová príprava so zameraním na spoločenský tanec. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku.