Sponzori

Organizátori

Spoluorganizátor

Ďakujeme aj...

Obchodný partner

Rodičia

V neposlednom rade, naše veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom za pomoc a podporu pri usporiadaní a organizovaní súťaže Zemplínska Váza 2018.

Ďakujeme Vám.