Všeobecná rytmicko-pohybová príprava so zameraním na spoločenský tanec. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku.