[dance_banner_with_heading_shortdcode mainheading="Grácia" bannerimage1="229" bannerimage2="236"]
[dance_v3_aboutus_shortdcode mainheading="O Grácii" description="Tanečná škola Grácia Michalovce bola založená 1. 9. 1990 a odvtedy funguje pod vedením Štefana a Kristíny Horvátových. Sídli na ulici Hollého č. 60 v Michalovciach" showno="6"][/dance_v3_aboutus_shortdcode]

 

Pohybová príprava pre deti  3 – 6 ročné.

Všeobecná rytmicko-pohybová príprava so zameraním na spoločenský tanec.  Deti sú rozdelené do skupín podľa veku.

Pohybová príprava pre deti od 7 rokov v tanečnom športe:

je určená chlapcom a dievčatám ktorí sa chcú venovať spoločenskému tancu v súťažnej podobe. Príprava prebieha v štandardných a latinskoamerických tancoch.  Nácviky sa konajú dvakrát v týždni.

Tanečné kurzy pre mládež:
sú určené stredoškolákom začiatočníkom, ktorí  chcú zvládnuť spoločenské tance počas  10 lekcií. Nácviky prebiehajú vždy v piatok od 15.00 do 16.30 v TŠ Grácia.

Po absolvovaní tanečného kurzu pre začiatočníkov je možné pokračovať  v kurze pre pokročilých.

Minitanečné:
sú určené pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ. Počas 6 lekcií sa budeme venovať tancom: Waltz, Viedenský valčík, Salsa, Ča – ča, Jive, Polka. Jednotlivé lekcie trvajú 1,5 hod.

.

Tanečné kurzy pre dospelých:
10 lekcií po 1,5 hod.  Obsah kurzu: štandardné tance – Waltz, Viedenský valčík, Tango, Quickstep, latinskoamerické tance – Ča-ča, Jive , Salsa, Polka a Čardáš.

Po absolvovaní tanečného kurzu pre dospelých je možné pokračovať v kurze pre pokročilých.

Latino pre ženy:

kondičné cvičenia v latino rytme s prvkami latinsko-amerických tancov.

Svadobná príprava:

tvorba svadobných tancov na kľúč, výučba základných spoločenských tancov.

Tanečné vystúpenia na kľúč:

tvorba choreografií, show, vystúpenia súťažných párov

Latino kurz:

10 lekcií po 60 min. Obsah kurzu: latinskoamerické tance – salsa, samba, čača, kizomba, bachata

Kurz salsy pre začiatočníkov:

5 lekcií po 60 min. Obsah kurzu: základné pohybové variácie v salse.